Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam Phát triển Tri thức – Bảo vệ Tác quyền

Việt Nam-Nhật Bản: Tăng cường hợp tác quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày 9/3/2015, tại Tokyo Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hồ Anh Tuấn cùng với Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Motoyuki Fujii đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

Bản ghi nhớ này nhằm thiết lập khuôn khổ chung về hợp tác song phương giữa Hai Bên về quyền tác giả, quyền liên quan thông qua trao đổi thông tin, những kinh nghiệm bổ ích và tiến hành các hoạt động nâng cao năng lực.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho rằng “Ngày nay, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển nền kinh tế, văn hóa của mỗi quốc gia. Việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu quả sẽ khuyến khích các hoạt động sáng tạo, tạo môi trường đầu tư an toàn để thu hút các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.”

Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Motoyuki Fujii cho rằng “Bản ghi nhớ này là nền tảng tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, qua đó giúp thúc đẩy giao lưu văn hoá và tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giữa hai nước. ”

Việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ góp phần củng cố và tăng cường sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong việc tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giữa hai quốc gia.

Trong những ngày công tác tại Nhật Bản, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn và đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Tổng Cục Văn hoá Nhật Bản, Hiệp hội người biểu diễn Nhật Bản, Hiệp hội bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Nhật Bản, Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và Du lịch Nhật Bản và Hiệp hội Du lịch Nhật Bản.