Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam Phát triển Tri thức – Bảo vệ Tác quyền

Hợp tác toàn diện bảo vệ quyền tác giả giữa VIETRRO – VAFC

Sáng ngày 9.11.2023, Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam – VIETRRO và Hội bảo vệ Quyền tác phẩm điện ảnh và phim THVN – VAFC đã đạt được thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như bảo hộ và khai thác tác phẩm điện ảnh trong điều kiện Luật Sở hữu trí tuệ đang dần đi vào cuộc sống.
Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh được quy định rất rõ tại điều 19, điều 20 và điều 21 của Luật Sở hữu trí tuệ 2022, có hiệu lực từ 1.1.2023. Theo đó, người làm công việc đạo diễn, biên kịch được quyền đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng cũng như bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bata kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
Ngoài ra các đối tượng được quyền sử dụng hợp pháp tác phẩm điện ảnh khi sử dụng tác phẩm điện ảnh phải thực hiện việc trả tiền thù lao, nhuận bút đối với tác tác giả tác phẩm điện ảnh đó.