Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam Phát triển Tri thức – Bảo vệ Tác quyền

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ ” TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN” TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ -CP

Ngày 05/10/2023, Cục Bản Quyền tác giả – Bộ Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch tổ chức hội nghị Chuyên đề “Tổ chức đại diện tập thể Quyền tác giả, Quyền liên quan với sự tham gia các CMO như: Hiệp hội Quyền Sao chép Việt Nam, Hội bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam, Hội bảo vệ quyền tác giả điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam, Hiệp hội công nghiệp Ghi âm Việt nam, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam.

 

Hội nghị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2022; Nghị định số 17/2023/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó tập trung triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.