Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam Phát triển Tri thức – Bảo vệ Tác quyền

Hội thảo Bảo hộ bản quyền trong phát triển công nghiệp Điện ảnh

Tối 21/11, Tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) VN lần thứ 23. Tham dự lễ khai mạc có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Ngày 22/11, Hội thảo Bảo vệ bản quyền trong phát triển Công nghiệp Điện ảnh.
Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23 do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25/11/2023 là sự kiện điện ảnh đặc biệt, có nhiều ý nghĩa để kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa, kỉ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam và 130 năm hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.