Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam Phát triển Tri thức – Bảo vệ Tác quyền

GIỚI THIỆU

Thông tin chung

Tên tiếng Việt: Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Reproduction Right Organization

Tên viết tắt, giao dịch: VIETRRO

Quyết định thành lập: số 260/QĐ – BNV ngày 20 tháng 03 năm 2010

Đại hội thành lập: 21 tháng 5 năm 2010

Quyết định phê chuẩn Điều lệ: số 159/ QĐ – BNV ngày 21 tháng 02 năm 2011

Trụ sở: Số 2 ngách 2 ngõ 34 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 972.587.587

Website : www.vietrro.org.vn

E-mail: vietrro.2016@gmail.com hoặc vietrro.copyright@gmail.com

Chủ tịch: Th.s Hoàng Trọng Quang

Ban chấp hành VIETRRO:

Ban chấp hành VIETRRO nhiệm kì 2022 – 2027

Lĩnh vực hoạt động:

Quản lý tập thể quyền sao chép tác phẩm tồn tại dưới dạng ấn phẩm, nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, khai thác, sử dụng tác phẩm, phổ biến các giá trị văn hóa, khoa học và nghệ thuật tới công chúng.

Quản lý tập thể quyền sao chép tác phẩm nhằm khai thác giá trị kinh tế của tác phẩm trên cơ sở ủy quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Quản lý tập thể quyền sao chép tác phẩm, cụ thể là sao chép dưới hình thức sao chụp và sử dụng số, sau khi tác phẩm đã được xuất bản dưới hình thức ấn phẩm hoặc số hóa.

Mục đích hoạt động:

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) là tổ chức đại diện cho người nắm giữ quyền, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng tác phẩm, vừa phục vụ lợi ích của người nắm giữ quyền, người sử dụng, vừa phục vụ lợi ích chung của xã hội.

 

Phục vụ lợi ích của người nắm quyền: VIETRRO đại diện cho người nắm giữ quyền để khai thác giá trị kinh tế của các tác phẩm mà họ ủy quyền, thông qua việc cho phép sử dụng tác phẩm dưới hình thức sao chụp và một số hình thức sử dụng số, bao gồm sao chép số và sử dụng trên Internet. Người nắm giữ quyền mà VIETRRO phục vụ rất đông đảo, bao gồm giới tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, trong đó có các nhà xuất bản, kể cả ở trong nước và ở nước ngoài. Thông qua thu và phân phối tiền thù lao cho người nắm giữ quyền, VIETRRO góp phần thiết thực vào việc khuyến khích giới tác giả trong hoạt động sáng tạo

Phục vụ lợi ích của người sử dụng: Với cơ chế cấp phép tập thể, VIETRRO tạo điều kiện để người sử dụng tiếp cận một cách hợp pháp, thông qua một đầu mối, với chi phí tương xứng mức độ sử dụng thực tế, tới một khối lượng tư liệu cực kỳ lớn, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Thông qua VIETRRO, người sử dụng được đảm bảo rằng việc sử dụng của họ là trong sạch về mặt pháp luật, họ không phải đối mặt với nguy cơ có thể bị khiếu kiện về hành vi xâm phạm quyền tác giả và các nhà xuất bản trong việc đầu tư để đưa tác phẩm mới tới công chúng.

Phục vụ lợi ích của xã hội : Thông qua hoạt động của mình, VIETRRO gián tiếp phục vụ lợi ích chung của xã hội, có thể đóng góp quan trọng cho việc xây dựng và tăng cường nếp văn hoá tôn trọng luật pháp, bảo đảm sự lành mạnh cho thị trường xuất bản, hỗ trợ, bổ sung cho hoạt động thực thi quyền tác giả và khuyến khích hoạt động sáng tạo, đầu tư trong công nghiệp xuất bản.
Quản lý tốt để có một thị trường văn hoá lành mạnh cũng còn có tác dụng tạo nên một sức đề kháng giúp cho nền văn hoá dân tộc gìn giữ được bản sắc riêng trong bối cảnh hội nhập với nhiều nền văn hoá khác nhau.

Các nhiệm vụ chính:

Cấp phép sử dụng

Cấp phép sử dụng

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của VIETRRO là đại diện cho người nắm giữ quyền để thương lượng với người sử dụng về việc cho phép sử dụng tác phẩm dưới những hình thức nhất định.

Thu tiền thù lao

Thu tiền thù lao

Mục đích chính của việc cấp phép sử dụng là tạo ra thu nhập tối đa cho người nắm giữ quyền, khi tác phẩm của họ được sử dụng. Số tiền thu được phải tương xứng với mức độ và hình thức sử dụng thực tế.

Phân phối tiền thù lao

Phân phối tiền thù lao

Việc phân phối tiền thù lao dựa trên nguyên tắc cơ bản là VIETRRO phải chuyển lại cho người nắm giữ quyền khoản tiền mà họ được hưởng theo mức độ tác phẩm được sử dụng, sau khi trừ chi phí quản lý. Phí quản lý dựa trên nguyên tắc bất vụ lợi và phi vụ lợi.