Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam Phát triển Tri thức – Bảo vệ Tác quyền

Norcode – Tổ chức tài trợ cho VIETRRO

Norcode – Tổ chức tài trợ cho VIETRRO
Norcode – Tổ chức tài trợ cho VIETRRO
Norcode, Hiệp hội Phát triển Bản quyền Na-uy, được thành lập vào ngày 26/10/2007 bởi 5 tổ chức quản lý tập thể là BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco và TONO.

Các tổ chức là thành viên sáng lập thỏa thuận tài trợ cho hoạt động của Norcode với 15 triệu kroner (tương đương 3 triệu Đô la Mỹ) từ năm 2008 đến năm 2010. Norcode đang hướng đến các nguồn tài trợ khác như từ Chính phủ hoặc từ các tổ chức tư nhân. Qua Norccode, các chủ sở hữu quyền tại Na-uy mong muốn chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tập thể và văn hóa với bạn bè khắp thế giới.

Các mục đích nhằm phát triển vấn đề bản quyền trên phạm vi quốc tế của Norcode bao gồm:

  • Cung cấp, giới thiệu các hiệp định quốc tế, khóa đào tạo hoặc các sự giúp đỡ trong việc phát triển pháp luật.
  • Phát triển các tổ chức cho chủ sở hữu quyền tác giả và các quyền liên quan
  • Ủng hộ thành lập các tổ chức quản lý tập thể
  • Các dự án khác nhằm mở rộng quyền lợi của các chủ sở hữu quyền
  • Với các mục đích trên, Norcode sẽ:
  • Khuyến khích các chủ sở hữu quyền tại Na-uy và các tổ chức của họ tiến hành những nỗ lực nhằm hỗ trợ các dự án quốc tế của các tổ chức này.
  • Phát triển sự hợp tác và tiến hành xin tài trợ từ Chính phủ và các tổ chức tư nhân.

Norcode, một tổ chức phi chính phủ, hoàn toàn không có một mục tiêu tài chính nào cho những mục đích, những chính sách kể trên.

Website: http://www.norcode.no

vietrro