Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam Phát triển Tri thức – Bảo vệ Tác quyền

Lãnh đạo VIETRRO làm việc với ông Sæmund Fiskvik – đại diện tổ chức Bản quyền Nauy Norcode

Ngày 1/10/2015, tại Văn phòng Hiệp hội  Quyền sao chép Việt Nam, diễn ra buổi làm việc  giữa lãnh đạo Vietrro với ông Sæmund Fiskvik – đại diện tổ chức Bản quyền  Nauy Norcode. Ông Hoàng Trọng Quang – chủ tịch Vietrro, đã báo cáo tóm tắt tình hình của Vietrro từ sau khi thay đổi cơ cấu tổ chức, ông Hoàng Trọng Quang được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch ( tháng 5/2015 ). Tuy thời gian mới được 4 tháng nhưng Vietrro đã thực hiện việc chuyển địa điểm và sắp xếp, chọn lọc đội ngũ nhân viên làm việc tại văn phòng gồm những người có chuyên môn cao, có kinh nghiệm về quản lý lâu năm, đồng thời Vietrro đã tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh bộ Quy chế hoạt  động của Vietrro bao gồm: Quy chế Ban chấp hành, Quy chế Hội viên, Quy chế Ban điều hành, Quy chế Tài chính (chi tiêu nội bộ), Quy chế Quản lý và sử dụng con dấu, Quy chế công tác văn thư lưu trữ, Quy chế Phân phối tiền sử dụng tác phẩm, Quy chế Ban kiểm tra, Nội quy lao động được BCH  thông qua.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2015, năm kết thúc nhiệm kỳ một (2010 – 2015) tạo đà cho nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2016. Ngày 4/9/2015, Ban chấp hành Vietrro đã họp để xác định các nhiệm vụ trọng tâm bắt buộc Vietrro phải hoàn thành trong quý 4 /2015 như sau:

  1. Ổn định tổ chức đội ngũ:

–      Đã  mở văn phòng đại diện Vietrro tại thành phố Hồ Chí Minh( địa chỉ Lầu 9, Số 10, Trương Định, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh)

  1. Đẩy mạnh công tác truyền thông :

–   Vietrro kết hợp với Cục Bản quyền tổ chức một hội thảo chủ đề : “Quản lý tập thể quyền sao chép trong nhà trường  tại Hà Nội bằng nguồn tài trợ của Nhà nước trong Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam, năm 2015”, vào tháng 11/2015

–   Kết hợp việc ra mắt văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietrro sẽ tổ chức hội thảo cùng chủ đề trên dành cho các đối tượng là các Nhà xuất bản, các công ty văn hóa truyền thông, lãnh đạo các trường đại học và các tác giả phía nam. Qua hoạt động này Vietrro đồng thời  tổ chức phát triển hội viên là những pháp nhân và cá nhân khu vực phía nam để đảm bảo sự cân đối về số lượng hội viên trong cả nước.

  1. Thực hiện đề án cấp phép sao chụp trong trường học:

–    Hiện Vietrro đang chuẩn bị triển khai kế hoạch điều tra xã hội học, để có con số cụ thể về mức độ sao chép làm căn cứ cho việc cấp phép cho các đối tượng trường học.

Đề án này đã được giao cho ông Nguyễn Kiểm, phó chủ tịch, ủy viên thường vụ phụ trách và tổ chức thực hiện. Được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng như :Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và sự hợp tác tích cực của Bộ Giáo dục, chắc chắn Vietrro sẽ thành công.

Sau khi nghe chủ tịch Hoàng Trọng quang báo cáo, ông Sæmund Fiskvik ghi nhận những cố gắng của Vietrro và hứa sẽ báo cáo với lãnh đạo Norcode để có kế hoạch làm việc tiếp theo với Vietrro trong tương lai gần.