Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam Phát triển Tri thức – Bảo vệ Tác quyền

Góc nhìn thế giới

VIETRRO bước đầu đã đàm phán cấp phép thử nghiệm với một số đơn vị sử dụng số trong nước như: Tập đoàn Viettel, Lemon Media, ALu Media …