Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
VIETRRO làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân
12/4/2015 3:00:46 PM

Tại hội thảo về “Quản lý tập thể quyền sao chép trong nhà trường” ngày 18/11/2015 do Cục Bản quyền tác giả và Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam tổ chức. PGS.TS Trần Văn Nam Trưng khoa Luật, Trọng tài viên, Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam đại diện cho trường Đại học Kinh tế quốc dân đã phát biểu và mời Vietrro hợp tác đồng tổ chức một hội thảo về chuyên đề “ Quản lý tập thể quyền sao chép trong nhà trường” tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân vào tháng 05/2016. Đây là một hội thảo Quốc gia nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Kinh tế quốc dân.


IMG_5911.JPG


Ngày 02/12/2015, Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức buổi làm việc đầu tiên để triển khai kế hoạch hợp tác nêu trên. Thành phần buổi làm việc gồm:

Phía VIETRRO:

-         ThS. Hoàng Trọng Quang      - Chủ tịch VIETRRO

-         Bà Nguyễn Thị Sánh              - Giám đốc điều hành

và các chuyên viên văn phòng

Phía Đại học Kinh tế quốc dân có :

-         GS.TS Phạm Quang Trung - Phó hiệu trưởng, Đại diện Ban Giám hiệu, Trường ĐH KTQD

-         PGS.TS Trần Văn Nam  - Trưởng khoa Luật Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

-     Giám đốc NXB Kinh tế quốc dân, Giám đốc Trung tâm tư liệu - thư viện, Trưởng các Bộ môn của Khoa Luật trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng phòng Quản lý Khoa học.

Hai cơ quan đã cùng trao đổi các nội dung hợp tác ngắn hạn dài hạn và thống nhất kế hoạch: Trước mắt tập trung chuẩn bị mọi mặt thật chi tiết, đầy đủ chất lượng cao cho cuộc Hội thảo quốc gia vào tháng 05/2016.

Mục đích của hội thảo này sẽ giúp cho giới sở hữu quyền tác giả, giới sinh viên có thêm kiến thức về Quyền sao chép tác phẩm trong quyền tác giả, hiểu về bản chất của quản lý tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực sao chép, từ đó hiểu rõ về vai trò, chức năng của Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) để có được sự lựa chọn thích hợp trong việc khai thác sử dụng, bảo vệ các quyền của tác giả trong kỷ nguyên số hiện nay.

 Thông qua hội thảo này VIETRRO và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn về hợp đồng ủy thác quyền, về quản lý và khai thác quyền tác giả từ kho dữ liệu thư viện, NXB và Trung tâm học liệu của nhà trường.

Năm 2016, VIETRRO sẽ triển khai mô hình hợp tác với ĐH KTQD đến các trường trọng điểm ở Hà Nội và các tỉnh, tiến tới toàn hệ thống trường Đại học, Trung học và dạy nghề trong cả nước, từ đó rút kinh nghiệm triển khai dự án quản lý sao chụp trong trường học.