Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
Việc thực thi quyền tác giả ở Việt Nam còn hạn chế
8/2/2018 3:28:55 PM
VOV.VN - Kỷ nguyên kỹ thuật số và internet đã mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra hàng loạt thách thức nhằm bảo vệ quyền tác giả.

Sáng 6/12/2017, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo “Quyền tác giả, Quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO”.

Hội thảo đã thu hút đông đảo các nhà quản lý, nghiên cứu, nghệ sĩ trong và ngoài nước tham dự.

Tại hội thảo hàng loạt các vấn đề nóng về quyền tác giả, quyền liên quan như: Vai trò của hệ thống quyền tác giả trong việc phát triển công nghiệp văn hóa; Thuận lợi và khó khăn của các quốc gia tham gia Hiệp ước quốc tế về quyền tác giả... đã được đưa ra thảo luận.

vov_HT quyền TG.jpg

Hội thảo “Quyền tác giả, Quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về Internet của WIPO”

Theo các đại biểu, tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung ngành công nghiệp bản quyền đang phát triển nhanh hơn, tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn so với các ngành khác, góp phần khuyến khích ra nhiều tác phẩm mới, kích thích sự sáng tạo, truyền bá tác phẩm, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần của tác giả. Chính vì vậy, rất  cần quan tâm quản lý và điều hòa tốt hệ thống quyền tác giả, tạo cơ sở cho việc phát hành tác phẩm và làm tác phẩm phái sinh.

Thời kỳ kỷ nguyên kỹ thuật số và internet đã mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội tiếp cận các tác phẩm, khai thác tài nguyên sáng tạo vào bất kỳ thời gian, địa điểm nào, nhưng cũng đặt ra hàng loạt thách thức nhằm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số, đòi hỏi phải có các giải pháp quốc tế. Nhất là, tại Việt Nam quyền liên quan còn chưa được quan tâm đúng mức.

Chia sẻ tại Hội thảo NSND Thanh Hoa thẳng thắn nói: "Ngay cả những người làm công tác bảo vệ quyền như chúng tôi, nếu không có các cuộc hội thảo đưa ra những vấn đề rất quan trọng mở ra cho tôi một sự hiểu biết.

Chúng tôi đã phục vụ rất nhiều năm nhưng những quyền lợi cũng như những giá trị của những sản phẩm âm nhạc, dường như chúng tôi không nằm trong ý thức của những người sử dụng nó để kinh doanh".

Hội thảo cũng thống nhất cho rằng Việt Nam cần bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quan hệ pháp luật mới, phù hợp tiến trình theo xu hướng quốc tế về Luật Bản quyền tác giả, đẩy mạnh việc tham gia các điều ước song phương, đa phương./. 

Ngọc Ngà/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn: https://vov.vn