Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
Thông báo thành lập Văn phòng đại diện phía Nam
12/8/2015 9:16:56 AM

Ngày 02/12/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số: 6379/QĐ-UBND về việc cho phép Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam: Ông Nguyễn Xuân Lam


Địa chỉ: Số 10, đường Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam trân trọng thông báo để các tác giả, dịch giả, đối tác biết để tiện liên hệ công tác.
thlap vp.bmp