Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
Những hình ảnh của đoàn công tác Vietrro vào phía nam
1/28/2016 10:29:39 AM

Những hình ảnh của đoàn công tác Vietrro vào phía nam


image001.jpg

 Vietrro làm việc với Hội xuất bản Malaysia, trưởng đại diện phía Nam của Hội xuất bản 

và các công ty sách tiêu biểu về bản quyền

 

image003.jpg

Ông Lê Hoàng, chánh văn phòng phía Nam Hội xuất bản tặng lịch xuân Bính Thân 

cho đại diện Hội Xuất bản Malaysia

 image006.jpg

 Chủ tịch Vietrro tọa đàm với chánh văn phòng phía Nam 

Hội xuất bản Việt Nam và Hội xuất bản Malaysia

 

image008.jpg

 Sau buổi làm việc tại ĐH Cần Thơ, Đ/c hiệu trưởng trực tiếp ký 

hợp đồng uỷ thác toàn bộ tác phẩm và giáo trình

 

image009.jpg

 VIETRRO làm việc với Giám đốc NXB Cần Thơ và Giám đốc trung tâm học liệu của nhà trường.


image012.jpg

Giám đốc NXB Cần thơ giới thiệu các hiệu trưởng nhà trường từ khi thành lập


image013.jpg

 Giám đốc NXB Đồng Nai ký uỷ thác quyền và đơn gia nhập hiệp hội Vietrro