Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
Lãnh đạo Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam làm việc với các nhà xuất bản phía Nam
1/22/2016 11:59:55 AM


Lãnh đạo Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam làm việc với các nhà xuất bản phía Nam


Ngày 20/01/2016, Ban lãnh đạo VIETRRO đã đến thăm và làm việc với nhà xuất bản Cần Thơ và Nhà xuất bản Đồng Nai. Đây là hai nhà xuất bản lớn tại Việt Nam, nên việc gặp gỡ và ký ủy thác quyền cho Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) là bước ngoặt lớn trong việc bảo vệ bản quyền tác phẩm cho các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.


Buổi lễ ký kết đã được diễn ra trang trọng dựa trên tinh thần hợp tác cùng vì sự nghiệp chung, bảo vệ nền bản quyền Việt Nam.


 12552549_941971105858338_5017830971171573231_n.jpg

Nhà xuất bản Đồng Nai ký ủy thác quyền hợp tác với Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam –VIETRRO


 

 12509186_941971562524959_8093536245666438343_n.jpg

Lãnh đạo trường Đại học Cần Thơ, Nhà xuất bản Cần Thơ giới thiệu về trường, Nhà xuất bản Cần Thơ