Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
Hội nghị Cập nhật thông tin quan trọng nhất từ TPP và những điều doanh nghiệp quan tâm
12/24/2015 2:13:38 PM

Ngày 27/11/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Cập nhật thông tin quan trọng nhất từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những điều doanh nghiệp quan tâm. Hội nghị này có sự tham dự của 100 doanh nghiệp là Hội viên của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, một số luật sư và đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các thành viên đoàn đàm phán Chính phủ về TPP đã phổ biến các nội dung cơ bản của TPP, trong đó tập trung vào Chương 18 về sở hữu trí tuệ. Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả đã trình bày các nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan.


0001.bmp


TPP là một hiệp định chất lượng cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng, sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ tạo ra và duy trì việc làm; thúc đẩy việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh; nâng cao mức sống; giảm nghèo tại các nước; và nâng cao minh bạch hóa, quản trị tốt cũng như bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường. Đây là một bước quan trọng để tiến tới mục tiêu cao nhất về thương mại tự do và hội nhập trên toàn khu vực.

Hiệp định TPP gồm có 30 chương điều chỉnh thương mại và các vấn đề liên quan tới thương mại, bắt đầu từ thương mại hàng hóa và tiếp tục với hải quan và thuận lợi hóa thương mại; vệ sinh kiểm dịch động thực vật; hàng rào kỹ thuật đối với thương mại; quy định về phòng vệ thương mại; đầu tư; dịch vụ; thương mại điện tử; sở hữu trí tuệ; lao động; môi trường; các chương về “các vấn đề xuyên suốt” nhằm bảo đảm Hiệp định TPP đạt được tiềm năng của mình về phát triển, tính cạnh tranh và tính bao hàm; giải quyết tranh chấp; ngoại lệ và các điều khoản về thể chế.

Hiệp định TPP tập hợp các nước khác nhau về địa lý, ngôn ngữ và lịch sử, quy mô và mức độ phát triển. Tất cả các nước TPP đều nhận thức rằng tính đa dạng về phát triển là một tài sản độc đáo nhưng cũng yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ, xây dựng năng lực cho các nước TPP có trình độ phát triển thấp hơn, và trong một số trường hợp, giai đoạn chuyển đổi và cơ chế đặc biệt cho phép một số thành viên TPP một khoảng thời gian chuyển tiếp cần thiết để nâng cao năng lực thực thi các nghĩa vụ mới.

Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP điều chỉnh các lĩnh vực về sáng chế, nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền liên quan, bí mật thương mại, các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ, và việc thực thi các quyền về sở hữu trí tuệ, cũng như các lĩnh vực mà các Thành viên đồng ý hợp tác.

Nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những điều khoản quy định về quyền tác giả, quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm; các quy định về các biện pháp bảo vệ công nghệ và thông tin quản lý quyền; những giới hạn và ngoại lệ - bao gồm cả những nội dung trong môi trường số; về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). TPP đưa ra hệ thống chế tài mạnh, bao gồm thủ tục và chế tài dân sự, các biện pháp khẩn cấp tạm thời, các biện pháp thực thi tại biên giới, các thủ tục và chế tài hành chính, chế tài hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Theo đó, kể cả các hành vi không nhằm mục đích thương mại nhưng gây thiệt hại đáng kể đến lợi ích của chủ thể quyền thì đều có thể bị xử lý hình sự (ví dụ như quay phim trong rạp, vô hiệu hóa các biện pháp công nghệ bảo vệ quyền v.v…).

Hội nghị này là bước khởi đầu của việc tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong TPP cũng như các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã kết thúc đàm phán để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin, chủ động tìm giải pháp thích hợp để hội nhập có hiệu quả trong thời gian tới.


0002.bmp


Nhân dịp này, đoàn công tác của Cục Bản quyền tác giả cũng đã tham dự Hội thảo về phát triển và chuyển giao tài sản trí tuệ và Lễ trao giấy chứng nhận quản trị viên tài sản trí tuệ. Hội thảo này có sự tham dự của 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp hiện là học viên của Chương trình đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ. Đây cũng được coi là một bước rất quan trọng để tăng cường nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả đã trao giấy chứng nhận quản trị viên tài sản trí tuệ cho các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo.


TTHTQT - COV