Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
Hà Nội: Khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật nguy hiểm chậm nhất sau 5 giờ
3/11/2015 1:44:27 PM
Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật (Xây dựng) - Đó là quy định trong Quy chế phối hợp xử lý thông tin, khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn của UBND TP Hà Nội.

l7.jpg

Quy chế có IV chương, 15 Điều quy định rõ nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật trong công tác phối hợp xử lý thông tin, khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố.

Điểm đáng chú ý, các cơ quan quản lý nhà nước cùng tham gia thực hiện công tác quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật kịp thời giải quyết, khắc phục sự cố liên quan đến tài sản do nhiều đơn vị trực tiếp quản lý. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật trong công tác xử lý thông tin, khắc phục sự cố trên địa bàn thành phố, bảo đảm công trình được vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả và mỹ quan đô thị.

Các đơn vị trực tiếp quản lý công trình sau khi tiếp nhận thông tin sự cố, chủ động kiểm tra, khắc phục, bảo đảm công trình vận hành an toàn, hiệu quả. Thời gian hoàn thành chậm nhất sau 5 giờ đối với các sự cố nguy hiểm và 24 giờ đối với các sự cố thông thường, tính từ ngày cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị trực tiếp quản lý công trình hạ tầng tiếp nhận thông tin về sự cố.

Một điểm đáng chú ý nữa, Trung tâm Thông tin khắc phục sự cố túc trực thường xuyên để ghi nhận thông tin về các sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân. Kiểm tra, phân loại thông tin và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về sự cố, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị trực tiếp quản lý công trình kiểm tra, xác minh thông tin về sự cố, tổ chức khắc phục, sửa chữa sự cố, đảm bảo công trình vận hành an toàn, hiệu quả. Thông tin tiến độ khắc phục, kết quả thực hiện và các yêu cầu hỗ trợ phối hợp khắc phục sự cố về Trung tâm Thông tin khắc phục sự cố.

Đối với các sự cố phức tạp, phạm vi ảnh hưởng lớn liên quan tới nhiều cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp bàn, thống nhất giải pháp, phương án xử lý, khắc phục sự cố đạt hiệu quả. Trường hợp các cơ quan, đơn vị không thống nhất được phương án xử lý sự cố, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.