Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Hotline: 024 3225 2445
ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN VIETRRO


Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam ra đời và hoạt động nhằm mục đích xây dựng một mối liên kết giữa những người có quyền tài sản trong quyền tác giả và những người sử dụng hợp pháp tác phẩm được bảo hộ; Là một tổ chức tập thể đại diện cho các tác giả, các nhà xuất bản và những người sử dụng tác phẩm.


*    Các tác giả và tác phẩm trong lĩnh vực:


v Văn học, nghệ thuật

v Khoa học, kỹ thuật, công nghệ

v Giáo dục, đào tạo

v Thông tin, báo chí

v Văn hóa, xã hội

v Giải trí


*    *  Hình thức thể hiện tác phẩm


v Viết

v Đồ họa


*    Người sử dụng chủ yếu


v Tổ chức giáo dục, đào tạo

v Tổ chức nghiên cứu

v Thư viện, lưu trữ

v Cơ quan, tổ chức công

v Tổ chức xã hội

v Doanh nghiệp

v Cơ sở sao chụp (photocopy)